De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanhee

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Vanhee
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Vanhee

Cumuleo