De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerda Vandenplas

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerda Vandenplas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerda Vandenplas

Cumuleo