De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Wingelinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Wingelinckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Wingelinckx

Cumuleo