De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vandeput

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vandeput
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vandeput

Cumuleo