De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Absillis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Absillis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Absillis

Cumuleo