De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Trees Vandeputte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Trees Vandeputte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Trees Vandeputte

Cumuleo