De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sad Ahruil

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sad Ahruil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sad Ahruil
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sad Ahruil

Cumuleo