De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Vander Cruysen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Vander Cruysen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Vander Cruysen

Cumuleo