De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Anseeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christine Anseeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christine Anseeuw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christine Anseeuw

Cumuleo