De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Ansoms

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Ansoms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Ansoms
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Ansoms

Cumuleo