De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Vanderbecken

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Vanderbecken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Vanderbecken

Cumuleo