De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Awouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Eric Awouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Eric Awouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Eric Awouters

Cumuleo