De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Balthazard

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Balthazard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Balthazard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Balthazard

Cumuleo