De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Batsleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Batsleer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Batsleer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Batsleer

Cumuleo