De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja Becq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonja Becq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonja Becq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonja Becq

Cumuleo