De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ilse Beelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ilse Beelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ilse Beelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ilse Beelen

Cumuleo