De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Beersmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Beersmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Beersmans

Cumuleo