De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivo Belet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ivo Belet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ivo Belet

Cumuleo