De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Belgrado

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Belgrado
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Belgrado

Cumuleo