De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Berckmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annie Berckmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annie Berckmans

Cumuleo