De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Vandermergel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Vandermergel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Vandermergel

Cumuleo