De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Vandersmissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Vandersmissen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Vandersmissen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Vandersmissen

Cumuleo