De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Blommaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Blommaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Blommaert

Cumuleo