De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Blondeel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Blondeel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Blondeel

Cumuleo