De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godfried Bohnen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Godfried Bohnen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Godfried Bohnen

Cumuleo