De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philip Bolle

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philip Bolle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philip Bolle

Cumuleo