De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Bomans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Bomans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Bomans

Cumuleo