De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Bonaventure

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door François Bonaventure
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door François Bonaventure
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door François Bonaventure

Cumuleo