De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Borremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Borremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Borremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Luc Borremans

Cumuleo