De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mario Borremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mario Borremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mario Borremans

Cumuleo