De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Bosman

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Bosman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Bosman

Cumuleo