De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Bosmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Bosmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Bosmans

Cumuleo