De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Bossaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André Bossaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Bossaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Bossaert

Cumuleo