De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Bouckaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rik Bouckaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rik Bouckaert

Cumuleo