De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Bouviez

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pol Bouviez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pol Bouviez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pol Bouviez

Cumuleo