De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claire Vandevivere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claire Vandevivere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claire Vandevivere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claire Vandevivere

Cumuleo