De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Breugelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koenraad Breugelmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koenraad Breugelmans

Cumuleo