De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Brosens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ann Brosens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ann Brosens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ann Brosens

Cumuleo