De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Brouns

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Brouns
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Brouns
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Brouns

Cumuleo