De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karin Brouwers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karin Brouwers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karin Brouwers

Cumuleo