De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Bruggeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilde Bruggeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilde Bruggeman

Cumuleo