De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vandormael

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vandormael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vandormael
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vandormael

Cumuleo