De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jonathan Burtaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jonathan Burtaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jonathan Burtaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jonathan Burtaux

Cumuleo