De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosette Buys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosette Buys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosette Buys

Cumuleo