De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominiek Vanendert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominiek Vanendert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominiek Vanendert

Cumuleo