De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard Caprasse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard Caprasse

Cumuleo