De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Carlens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Carlens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Carlens

Cumuleo