De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Carsauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Carsauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Carsauw

Cumuleo