De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michèle Carthé

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michèle Carthé
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michèle Carthé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michèle Carthé

Cumuleo