De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Charlier

Cumuleo